Industriflytt | Flytt av industri och fabrik | Maskinflytt
Flyttjänster för nyckelfärdiga anläggningar

Våra flyttprojekt för industri planeras i detalj för att säkerställa att utrustningen levereras på ett säkert sätt och till minimal kostnad. Vårt team för industri- och fabriksflytt specialiserar sig på flytt av stora och tunga maskiner, produktionslinjer samt kompletta anläggningar och tillverkningsanläggningar. Vi erbjuder tjänster för flytt av nyckelfärdiga anläggningar, vi är specialiserade på flytt av fabriker och anläggningar samt transport av maskiner och utrustning.

Process för industriflytt

Ange din e-postadress nedan för att begära en broschyr

  industrial relocation

  Fabriksflytt – demontering och flyttning

  Vår tjänst för industriflytt / fabriksflytt

  Modpack erbjuder industriflytt och ett brett utbud av demonterings- och återmonteringstjänster. Vi är stolta över att arbeta med projekt från början till slut, där processen påbörjas genom borttagande av specifika artiklar från den befintliga anläggningen, för att sedan  demontera, packa, transportera och återmontera strukturen, anläggningen eller processen. Vi kan flytta allt från industri- och processutrustning till känslig laboratorieutrustning. Vi har över 10 års erfarenhet och arbetar framgångsrikt med  demontering av anläggningar och återmontering på nya platser, både lokalt och internationellt utifrån behov.

  Vi är specialiserade på att installera både stora och överdimensionerade maskiner eller enstaka utrustning, oavsett hur komplex logistiken är.

  Våra tjänster omfattar:

  • Exportemballage och frakt
  • Rörledningar
  • Kontroll och automatisering
  • Tillverkning
  • Hamn- och packhusteknik
  • Tekniska lyft
  • Fullt integrerade tjänster
  • Mekanisk demontering
  • Elektrisk demontering och återinstallation
  • Transport och lagring av anläggningar, maskiner och utrustning
  • Expertmontering och installation

  Fördelar

  Minimerar driftstopp och störningar för din verksamhet

  Du anlitar en huvudentreprenör med högutbildad och erfaren personal

  Komplett, genomgående flyttplan

  Skräddarsydd design, skydd och tillverkning av transportlådor för din utrustning/produktionslinje

  Minska komplexiteten och kostnaden för din verksamhet samtidigt som kvalitet och punktlig leverans bibehålls

  Håll dig inom det planerade schemat

  Vi använder specialutrustning för att flytta dina tillgångar på ett säkert och effektivt sätt

  Automatisering och kontroll

  Maskinflytt – transport och lagring

  Komplicerad frakt – tung, överdimensionerad, asymmetrisk eller symmetrisk form

  Modpack har expertisen för att transportera ditt gods inom budget och planerad tidsplan. I synnerhet erbjuder vi kompletta designlösningar samt ett brett utbud av emballage anpassat till alla användningsområden. Vi säkerställer att du har det bästa skyddet mot korrosion och lutning/stötar.

  Om du har en komplicerad leverans att hantera (även om din produkt har en asymmetrisk eller symmetrisk form eller om det gäller tunga maskiner) som måste transporteras till sjöss, med lastbil eller med flyg, har Modpack (som helhetsleverantör) kompetensen att transportera den. Vi transporterar inom budget och i tid genom att tillhandahålla kompletta designlösningar och erbjuda ett brett utbud av exportemballage anpassat till alla användningsområden, vilket säkerställer skydd mot korrision och lutning/stötar.

  Vårt företag har specialutrustning för transport och industriflytt samt den kunskap och logistik som behövs för det mest komplexa exportemballaget och din industri-/fabriksflytt.

  Flyttjänster för nyckelfärdiga anläggningar

  Vi erbjuder flyttjänster för nyckelfärdiga anläggningar för alla dina flyttbehov avseende utrustning, maskiner, fabrik och lagring . Oavsett om du behöver en tillfällig lagerlösning eller ett långsiktigt alternativ har vi det industriella lagerutrymme du behöver. Vi leverar lagringslösningar för både inomhus- och utomhusbruk som komer att tillgodose dina lagringsbehov vid en fullständing anläggningsflytt.

  Våra tjänster, inklusive emballage, märkning och lagerhantering finns även tillgängliga för att komplettera och förbättra våra lager- och logistiktjänster.

  Montering av anläggning och fabrik

  Monteringstjänster för anläggning / fabrik

  Vi erbjuder dig mycket enhetliga anläggnings- / fabriksmontering stjänster för varje steg i din flyttprocess – från teknisk design till demontering av utrustning, packning, transport och driftsättning.

  Vårt breda utbud av logistiktjänster för industriflytt ger oss möjlighet att i detalj uppfylla de exakta kraven i ett flyttprojekt för en industrianläggning / fabrik – från montering till driftsättning.

  Vi arbetar med dig

  När våra kunder anlitar oss gynnas de omedelbart. Faktum är att det nära samarbetet mellan ingenjörs-, produktions- och monteringsteam uppvisar vår helhetstjänst. Följaktligen kan vi leverera projekt snabbare och till mycket konkurrenskraftiga komersiella priser.

  Projektledning för industriflytt

  Arbeta med människor

  Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla tekniska lösningar som är specifikt utformade för deras projektbehov. Varje projekt har ett tilldelad projektledningsteam. Deras första uppdrag är att arbeta tillsammans med dig och möta dina behov.

  Genom att arbeta med våra kunder för att planera och hantera projekt från början till slut levererar vi den perfekta lösningen på ett kostnadseffektivt sätt.

  Under åren har vi framgånsrikt utvecklat partnerskap med kunder över hela Europe och resten av världen. Därmed är detta ett bevis på framgången för våra projektledningskunskaper.

  Våra kunskaper och färdigheter inom fabriksflytt

  Vi har kunskapen, färdigheterna och även teknikerna för att hantera flytt av industrier, anläggningar och fabriker, för att möta våra kunders komplexa projektkrav vid flytt av industrier eller maskiner. Vi använder etablerade principer, procedurer och policyer för att hantera ett projekt från början till slut. Vår projektledningstjänst vid industriflytt inkluderar utveckling av en projektplan. Detta inkluderar att definiera och bekräfta projektets mål och syften. Den diskuterar hur mål ska uppnås, identifierar uppgifter och kvantifierar de resurser som behövs, samt fastställer budgetar och tidsplaner för slutförande.

  Varje projekt involverar flera steg och inkluderar:

  • Projektering och utvärdering av projektet
  • Projektlansering och utförande
  • Planering och utformning
  • Projektövervakning och kontroll
  • Projektavslut, vilket innebär en levererans av det färdiga resultatet

  Projektering och utvärdering av flyttprojektet

  Vanligtvis börjar projektutvärderingsfasen med en affärsstrategi. Innan vi påbörjar ett projekt fastställer vi om projektet är realistiskt eller ej. Vi tittar på tre viktigaste projektbegränsningarna: pengar, omfattning och om det kan slutföras inom tidsgränsen.

  Vi undersöker i detalj om projektet är genomförbart och även om vi ska ta oss an det.

  Planering och utformning

  Sedan bestämmer våra teammedlemmar en budget, fastställer tidslinjer och kontrollerar tillgången på resurser och material. Vi utvärderar och kommer överens om målen för att projektet ska slutföras i tid.

  Projektlansering och utförande

  Som tredje steg i projektet bygger vi de fysiska projektprodukterna och presenterar dem för vår kund för godkännande. Detta är vanligtvis det steg som tar längst tid, vi håller reda på statusrapporter och möten, utvecklingsuppdateringar och även resultatrapporter.

  Projektövervakning och kontroll

  Därefter börjar vi mäta projektets utveckling och prestanda, så att allt som inträffar överensstämmer med projektledningsplanen. Projektledare kommer att använda nyckeltal (KPI:er) för att avgöra om projektet är på rätt spår. Projektledare kommer även att jämföra och justera projektets status och framsteg utifrån den faktiska planen.

  Projektavslut och levererans av det färdiga resultatet

  Den sista fasen är när projektet formellt avslutas. Den innehåller en serie viktiga uppgifter som levererar de överenskomna resultaten och tillhandahåller ledningsinformation.

  Se våra andra tjänster

  Projektlast

  heavy duty cargo

  Industriflytt

  Exportemballage

  Mulitmodal transport

  Ytterligare tjänster

  Modpack är verksamma i hela USA, områden tillhörande USA, Mexiko och Kanada där vi erbjuder flyttjänster för fabriker, anläggningar och maskiner samt multimodala transporttjänster. Ring vårt kontor i Houston, Texas på +1 (832) 710-1773 eller mejla  office@modpacksystem.com för flytt av anläggning, maskiner och industri.