Intelligent industriflytt / fabriksflytt, industriella emballage- och exporttjänster

Om oss

Modpacks intelligenta tjänster som helhetsleverantör inkluderar fabriksflytt, industriflytt, exportemballage och multimodal transport. Modpack Group har varit verksamma sedan 2007. Vi har snabbt uppnått en ledande position och nu är vi stolta över att utveckla vår verksamhet genom att expandera till andra länder.

Vi har gjort en betydande investering företagets framtid och dess anställda. Denna investering gör vi genom att erbjuda våra tjänster som helhetsleverantör i nya områden över hela Europa, USA och resten av världen. Vi ser expansionen som ett långsiktigt engagemang både för våra anställda och för våra kunder. Vi lägger kontinuerligt till nya kunder och bygger fler hållbara, lönsamma internationella partnerskap.

Våra tjänster som helhetsleverantör inkluderar:

• Industriflytt
• Exportemballage
• Multimodala transporter

Våra ytterligare tjänster inkluderar:

• Lager
• Emballage
• Transport
• Kranuthyrning
• Spårning
• Tullklarering
• Konsulttjänster inom flytt
• Konsulttjänster inom export
• Lagring och manipulation
• Riskbedömning
• Surrning och inspektion

Kort sagt erbjuder vi de bästa lösningarna för alla dina behov inom import/export och flytt av fabrik/anläggning.

Nu och i framtiden strävar vi efter att ytterligare utöka vår kundportfölj, utveckla produkter och tjänster som alltid uppfyller våra kunders krav och behov, så att vårt företag uppnår hållbar framgång genom att erbjuda fullständigt integrerade exporttjänster.

Våra produkter och tjänster har användningsområden inom alla branscher och är lämpliga för alla typer av transporter: – väg-, tåg-, sjö- och flygtransport.

Värderingar

Allt handlar om förtroende

Varför överlåter globala varumärken sin industriflyttar, multimodala transporter samt emballage- och exporttjänster till Modpack Group?

Förtroende är ingen självklarhet, det är något man förtjänar! Förtroende byggs när vi levererar exakt vad våra kunder vill ha och behöver. Vi vet att de projekt vi hanterar för våra kunder måste levereras i tid, inom budget, med stränga kvalitetsnivåer, tillförlitlighet och på ett mycket lyhört sätt. Det är denna nivå av empati och stöd som bygger det viktigaste förtroendet över tid.

Dessa attribut uppstår inte från tomma intet, de är grunden hos Modpack som gör det möjligt att leverera tjänster med så pass hög standard. Den främsta anledningen till vår framgång är vårt omsorgsfulla åtagande att ha en personlig, kundfokuserad projektledning. Det blir helt enkelt rätt för att vi bryr oss!

Bakom detta personliga tillvägagångssätt finns ett mycket förfinat och intelligent operativsystem. Endast avancerade, smarta och intelligenta system (i kombination med rätt personer) kan leverera så höga effektivitetsnivåer, där varje process är helt optimerad för pålitlighet och projektvärde.

Dessa värderingar är anpassade till en stark etos för våra anställdas välmående och engagemang – vilket bevisas av det faktum att många medlemmar av vårt högt uppskattade team har varit med oss redan från starten. Vi alla bryr oss om våra kunder och delar därför samma Modpack-värderingar – spetskompetens och ständiga förbättringar.

Kombinationen av vår filosofi, erfarenhet och oändliga strävan efter spetskompetens leder till att vi konsekvent levererar rätt lösning, i tid, varje gång.

Kvalitet

Implementeringen och upprätthållandet av den kvalitet vi erbjuder samt att vi når de fastställda målen säkerställs genom att kvalitetsledningssystemet fungerar effektivt enligt SR EN ISO 9001:2015.

I mars 2002 antog den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15 (ISPM 15). Denna standard identifierar de minsta obligatoriska behandlingskraven och ett märkningssystem för träemballagematerial. ISPM 15 är ett internationellt avtal som kräver att alla länder behandlar och stämplar träemballagematerial (WPM) före export.

Vårt företag använder miljövänliga produkter och hållbara källor. Modpack identifierar och kontrollerar alla aspekter som kan påverka miljön; detta inkluderar användning av naturresurser, energiförbrukning och hantering av avfall.

Modpack ANRE

Rumänska energiregleringsmyndigheten
Modpack är certifierade för att utföra externa / interna elektriska installationer för inhängnader / civila och industriella konstruktioner, luftledningar och underjordiska ledningar.

Modpack's CSR

EcoVadis Silver-ranking för CSR
EcoVadis – en av världens mest betrodda leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag, intelligens- och samarbetsverktyg för prestandaförbättring för globala försörjningskedjor har tilldelat Modpack Silvermedaljen som CSR-betyg. Läs mer.

Företagsöversikt

Läs mer om våra tjänster

Projektlast

heavy duty cargo

Industriflytt

Exportemballage

Mulitmodal transport

Ytterligare tjänster

Modpack är verksamma i hela USA, områden tillhörande USA, Mexiko och Kanada där vi erbjuder flyttjänster för fabriker, anläggningar och maskiner samt multimodala transporttjänster. Ring vårt kontor i Houston, Texas på +1 (832) 710-1773 eller mejla  office@modpacksystem.com för flytt av anläggning, maskiner och industri.