Anunt pentru organizarea programelor de internship

Incepand cu data de 01.09.2020, compania MODPACK SYSTEM SRL va organiza programe de internship in cadrul urmatoarelor departamente: Contabilitate-Financiar, Management, Resurse Umane, Achizitii, Comercial, Vanzari, Marketing, Productie, Proiectare, Mentenanta, Relocari Industriale, Servicii de ambalare.

Responsabilitatile programelor de intership sunt specifice fiecarui departament in parte, vizand in general urmatoarele aspecte:

 • Cunoasterea specificului activitatii MODPACK SYSTEM SRL.
 • Cunoasterea a fluxului informational, tehnologic si a modului de lucru specifice departamentului unde se va desfasura programul de internship.
 • Dobandirea de experienta profesionala, abilitati practice, competente care sa-I faciliteze o eventuala angajare in cadrul organizatiei.

Criterii de selectie:

 • Persoane active, orientate spre acumulare de cunostinte noi si implementarea celor dobandite deja, responsabile, cu initiativa.
 • Abilitati de comunicare si lucru in echipa.
 • Cunostinte de operare PC.
 • Cunoastere a limbii engleze.

Perioada programelor de intership: 1-6 luni, incepand cu data de 01.09.2020

Procedura interna de selectie:

 • Curriculum Vitae si Scrisoare de intentie transmise la adresa hr2@modpacksystem.com
 • Sustinere interviu pentru persoanele selectate in baza criteriilor mentionate anterior.

Conditii contractuale:

 • Programul de internship se desfăşoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea activităţilor specifice stabilite în cadrul acestuia şi a regulamentelor interne aplicabile, sub directa coordonare a unui îndrumător.
 • Atribuţiile internului sunt prevăzute în fişa de internship, anexă la contractul de internship, nivel de complexitate al acestora, putand să evolueze treptat pe parcursul programului de internship.
 • Durata timpului de muncă este de pana la 8 ore pe zi, respectiv de maximum 40 de ore pe săptămână şi se stabileşte prin contractul de internship.
 • În situaţia internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi, in intervalul 8.30-17.00.
 • Cuantumul indemnizaţiei pentru internship este egal cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată.
 • In cadrul programul de internship, internul poate participa la formele de pregătire desfăşurate in cadrul departamentului, după caz.
 • La finalizarea programului de internship se va efectua evaluarea activităţii internului conform prevederilor Legii 176/2018 si se va elibera acestuia certificat de internship.
 • Alte beneficii: mediu de lucru placut intr-o echipa dinamica, posibilitatea de formare profesionala si acumulare de experienta, posibilitatea de angajare.

 

MODPACK SYSTEM SRL,