CERTIFICARI ISPM 15

Ambalajele din lemn sunt esențiale pentru protecția și circulația mărfurilor în întreaga lume și reprezintă un grup mare de produse, cum ar fi lăzi, paleti,elemente de blocare si de fixare, materiale de stivuire, skiduri și role.
Diferite niveluri de guvernare au lucrat pentru a dezvolta un plan iar in martie 2002 Convenția internațională pentru protecția plantelor (IPPC) a adoptat Standardul internațional pentru Masuri fitosanitare Nr.15 (ISPM 15). Acest standard identifică cerințele minime de tratament obligatorii și un sistem de marcare a elementelor componente ale ambalajelor din lemn.
IPPC este o organizație internațională tratat care lucrează pentru a preveni răspândirea internațională a bolilor plantelor. Acesta a fost creat în 1952 de către Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite. Peste 50 de țări participă în prezent la program.

Implementarea și menținerea calității pe care o oferim, precum și realizarea obiectivelor stabilite sunt asigurate prin funcționarea eficientă a următoarelor standarde: Sistemul de Management al Calității conform standardului SR EN ISO 9001: 2015; Sistemul de Management al Mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001: 2015 și Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform SR OHSAS 18001-2008.